Intervisie is een beproefde methode voor persoonlijke en professionele groei. Bovendien bevordert het de samenwerking tussen de deelnemers onderling en versterkt het de collegiale band. Om de kwaliteit van een bijeenkomst te waarborgen, is de rol van de facilitator belangrijk. De ervaring leert dat als deze rol door een van de deelnemers wordt ingevuld, de bijeenkomst rommelig kan worden en er te veel kan worden afgedwaald van de ingebrachte casus. Hierdoor wordt het beoogde doel niet bereikt en kunnen er irritaties ontstaan. Een onafhankelijke procesbegeleider biedt uitkomst. Deze ziet er op toe dat de bijeenkomst verloopt zoals is afgesproken en dat eenieder tot zijn recht komt. Zodat de deelnemers zich volledig kunnen richten op de inhoud en niet op het proces.

Ervaring

Ik begeleid met veel plezier intervisiebijeenkomsten voor co-assistenten van de Universiteit Maastricht en praktijkondersteuners werkzaam in de huisartspraktijk. Daarnaast neem ik zelf deel aan intervisie voor coaches en in het verleden voor huisartsen.

Op zoek naar intervisie-begeleiding?

Ben je als groep of als werkgever op zoek naar een begeleider voor intervisie-bijeenkomsten? Neem dan vrijblijvend contact met mij op (dit kan natuurlijk ook telefonisch of online) om te bespreken wat de wensen zijn en wat ik hierin voor je zou kunnen betekenen.

Nieuw!!!

Bijeenkomst: ‘Tijd voor jou!’

  • zorgprofessional staat centraal
  • kleine groepjes
  • delen van ervaringen rondom COVID-19
  • aandacht voor gezonde leefstijl

De coronamaatregelen worden inmiddels geleidelijk versoepeld en juichend stromen de terrassen vol, maar in de gezondheidszorg zal het helaas nog wel even duren voordat ook hier overgegaan kan worden ’tot de orde van de dag’. De gevolgen van de pandemie zijn nog steeds groot en duidelijk merkbaar op de werkvloer. Inhaalzorg, zieke collega’s, toegenomen psychosociale problematiek bij patiënten/clienten … een paar voorbeelden van de uitdagingen die er nu zijn.

Aandacht voor de zorgverlener zèlf is nodig om in balans aan het werk te kunnen blijven. Inspelend op de wens van werkgevers in de gezondheidszorg, heb ik het programma ‘Tijd voor jou!’ opgezet. Hierin staat nu eens niet de patiënt centraal, maar de zorgprofessional.

Tijdens een bijeenkomst van 1,5 uur kunnen medewerkers in een kleine groep onder begeleiding ervaringen uitwisselen en is er ruimte om samen na te denken hoe je in deze tijd goed voor jezelf kunt zorgen. Positieve effecten van de bijeenkomst zijn onder meer: versterken collegiale band, mogelijkheid tot ventileren en reflecteren, meer bewustwording eigen leefstijl.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Laat dit weten en u ontvangt van mij het concept programma, dat afhankelijk van de doelgroep in goed overleg aangepast kan worden.

Plan direct een vrijblijvend gesprek voor meer informatie

CONTACT
CONTACT