Veel werkgevers en opleidingsinstituten hebben een budget beschikbaar voor coaching, bijvoorbeeld gericht op persoonlijke ontwikkeling, scholing of verzuimpreventie van hun medewerkers. Dit betekent dat het de moeite waard is om na te gaan of het coachtraject dat jij wilt volgen daaruit betaald kan worden. Je kunt als werknemer zelf het initiatief nemen om dit aan te kaarten, vanuit de gedachte dat coaching via de werkgever twee doelen dient.

De volgende vragen kunnen je helpen bij het voorbereiden van het gesprek met je werkgever:

  • wat is het doel dat je wilt bereiken met het coachtraject?
  • hoe draagt dat doel bij aan jouw persoonlijk functioneren?
  • wat is de meerwaarde voor het bedrijf, de praktijk of de instelling waar je werkt?
  • wat is je motivatie?

Belangrijk om te weten is dat de inhoud van het coachtraject altijd vertrouwelijk is, óók als je werkgever de rekening betaalt.

Voorbeelden van thema’s in werkgerelateerde coachtrajecten:

Is je werkgever akkoord? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Op initiatief van de werkgever

Als je werkgever besluit dat een coachtraject voor jou als werknemer aangewezen is, dan kunnen daar allerlei redenen voor zijn. Denk aan burn-outpreventie of een verbetertraject. Als je werkgever mij als coach voorstelt, neem dan contact met mij op om een kennismakingsgesprek in te plannen. Dit gesprek is bedoeld voor jou om te constateren of ik voor jou de juiste coach ben en voor mij om in te schatten of ik jou de gewenste begeleiding kan bieden. Meestal volgt hierna een gesprek met de werkgever erbij, om in alle transparantie te bespreken wat de doelen van het coachtraject zijn.

Ook in deze situatie is de inhoud van de gesprekken vertrouwelijk.

CONTACT

Plan direct een vrijblijvend strategie gesprek

Samen bespreken we je vraagstuk, wensen en doelen en een globale opzet van het coachtraject.

CONTACT