Een leven zonder stress is niet reëel. Spanning ervaren hoort erbij en heeft ook positieve effecten, je bent bijvoorbeeld extra alert en presteert beter.

Langdurig teveel stress is ongezond en kan zich uiten in tal van fysieke en psychische klachten. Met ernstige gevolgen op de lange termijn, zoals hart-en vaatziekten. En op de minder lange termijn overspanning of burn-out.

Je bewust zijn van een overmaat aan stress bij jezelf biedt perspectief om er iets aan te gaan doen, ongetwijfeld heb je zelf al stappen gezet, maar heeft dit nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Dan kan een coachtraject uitkomst bieden.

Aan het begin hiervan bespreken we de huidige situatie en de gewenste situatie. Je leefstijl komt aan bod om een indruk te krijgen over de mate waarin je voor jezelf zorgt. We maken een overzicht van de stresserende situatie(s) waar jij last van hebt. Denk aan werkdruk, intensieve diensten, werksfeer, een verstoorde balans tussen werk en privé, een scheiding, financiële problemen, zorgen omtrent het krijgen van een opleidingsplek etc. Dit overzicht helpt om onderscheid te maken tussen de verschillende stressoren en om prioriteiten te stellen in de benadering ervan.

Je zet op een rijtje hoe stress zich bij jou uit: waar merk je aan dat je te veel stress hebt? Wat voel je dan en wat doe je dan? We zoomen in op de onderliggende oorzaken van het ontstaan van stress bij jou. Zijn er mechanismen en patronen die jij bewust of onbewust toepast die daaraan ten grondslag liggen? Denk aan het moeilijk grenzen kunnen stellen waardoor je teveel taken moet uitvoeren en je in tijdnood komt. Of aan perfectionisme, dat leidt tot uitstellen of te lang ergens mee bezig zijn omdat je het steeds niet goed genoeg vindt.

We inventariseren je energiebronnen. Waar laad jij van op? Vaak blijkt dat dit te weinig plaatsvindt of dat helemaal niet meer in beeld is waar je energie van krijgt. Welke kwaliteiten of eigenschappen heb je die je kunt inzetten om stress te lijf te gaan?

Vanuit al deze gegevens werken we richting mogelijke oplossingen. Wat is reëel en op korte termijn uitvoerbaar? Je gaat dit uitproberen in de praktijk van alledag en ervaren wat je dat oplevert. Je gaat dagelijkse ontspanningsmomenten bewust inbouwen en merken wat daarin voor jou prettig is en wat niet. Om uiteindelijk dichter te komen bij een leefstijl waarin het je lukt om stress en ontspanning met elkaar af te wisselen. Waarin je je minder druk maakt om zaken waarop je geen invloed hebt, zodat je keuzes maakt die dichtbij jou staan om je leven zo ontspannen en prettig mogelijk te laten zijn.