Perfectionisme kan je flink in de weg zitten en een hoop tijd en energie kosten. De balans tussen werk en privé kan verstoord raken, doordat je werkgerelateerde zaken niet kunt loslaten als je thuis bent, in letterlijke of figuurlijke zin. Je kunt misschien moeilijker samenwerken, omdat je aan anderen onmogelijke eisen stelt. Of moeilijk kunnen omgaan met feedback, dit snel opvatten als kritiek en als persoonlijk falen. Ook kan het zijn dat je een voor de buitenwereld perfect ogend leven nastreeft, waardoor je op je tenen loopt om aan dat plaatje te kunnen voldoen. Fouten kunnen in jouw ogen een drama zijn, in plaats van een signaal dat er iets valt te verbeteren.

Het loslaten van het streven naar perfectie levert je veel op.

Je ervaart meer vrijheid, meer rust en minder stress. Vrijheid om keuzes te maken die bij je passen en niet omdat het moet. Rust omdat je tijd over houdt nu je tevreden bent met een 8 in plaats van een 10. En minder stress omdat je kunt loslaten en meer ontspannen met dingen bezig bent.

Inzicht in die specifieke situaties waarin bij jou perfectionisme de kop opsteekt, helpt om de onderliggende oorzaken te verhelderen. Welke valkuilen spelen een rol? Welke overtuigingen dragen bij aan het voortdurend streven naar het onhaalbare? Wat zijn de gevolgen hiervan?

Kennis van de achtergronden van jouw perfectionisme biedt mogelijkheden voor verandering. Je gaat oplossingen bedenken die jou helpen om je perfectionisme los te laten, zonder je kwaliteiten (veelal nauwkeurigheid) uit het oog te verliezen. Je gaat ermee aan de slag om te ervaren wat voor jou werkt en wat niet. Het vergt moed en doorzettingsvermogen om patronen die je soms jarenlang in stand hebt gehouden te wijzigen naar een patroon dat effectiever is. In het begin is dat onwennig en vreemd, hoe vaker je het toepast, hoe meer ruimte ontstaat. En hoe meer ruimte er ontstaat, hoe vrijer je je voelt om keuzes te maken, zodat jij weer aan het roer van je leven staat en niet meer geleid wordt door je perfectionisme.