Over Marleen

Nadat ik de huisartsopleiding in Maastricht afrondde, werkte ik als waarnemend huisarts en in loondienst. Tijdens die jaren in de huisartspraktijk merkte ik dat ik meer affiniteit kreeg met de gesprekken over psychosociale vraagstukken dan met de behandeling van meer somatische problematiek. Dit speelde een rol bij de beslissing om na zeven jaar huisarts geweest te zijn een andere richting te kiezen. Ik maakte de overstap naar het medisch onderwijs, waar ik al een aantal jaren met veel plezier als begeleider van co-assistenten werkzaam was en ging daarnaast aan de slag als docent, mentor en coach bij het Skillslab (vaardigheidsonderwijs). Ook hier zag ik dat een coachende aanpak bij het bereiken van doelen positieve resultaten opleverde en ik besloot een erkende coachopleiding te gaan volgen om mijn vaardigheden hierin verder te verbeteren. Deze opleiding heeft mij in professioneel opzicht èn qua persoonlijke ontwikkeling veel gebracht en die zie ik als een van de beste investeringen in mijzelf tot nu toe.

Coach voor zorgprofessionals

In 2019 heb ik Marleen Kooning Coaching opgericht vanuit de wens om van coachen mijn beroep te maken en een eigen onderneming te beginnen. Cliënten zijn (vooral) professionals in de gezondheidszorg die een probleem ervaren en hier verandering in wensen. Dit kan gaan om het anders omgaan met stress en werkdruk, meer balans tussen werk en privé of bijvoorbeeld het willen maken van bewustere keuzes. Mijn manier van coachen is open, betrokken en oplossingsgericht. Mijn achtergrond als voormalig huisarts maakt dat ik sneller begrijp waar het over gaat, omdat ik de uitdagingen van het werken in de gezondheidszorg zelf heb ervaren.

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches en werk volgens de richtlijnen van de Internationale Ethische Code.

Naast het werk voor mijn coachpraktijk ben ik nog steeds verbonden aan de Faculty of Health, Medicine and Life Science (Maastricht University) als communicatiedocent in de bachelorfase en als intervisor en mentor tijdens de co-schappen.

Sinds 1 oktober 2022 mag ik deel uitmaken van het coachplatform van de VVAA.

Intervisie-begeleiding

Begeleide intervisie is in mijn ogen een effectief en eenvoudig instrument om mensen in kleine groepen met èn van elkaar te laten leren. De investering voor de werkgever en werknemer is relatief gering en de opbrengst groot. Met veel enthousiasme begeleid ik intussen groepen voor verschillende organisaties in de gezondheidszorg en hoger onderwijs.

Om dit onderdeel van mijn werkzaamheden meer terug te laten komen in mijn bedrijfsnaam, wordt deze vanaf oktober ’22 Roerzicht Intervisie & Coaching.

En verder …

ben ik getrouwd met Jeroen, wij hebben drie kinderen.

Marleen Kooning